Expoziția „Siluete tremurânde: Scene din Holocaust imaginate de copii”

Desenele cuprinse în expoziția „Siluete tremurânde: Scene din Holocaust imaginate de copii” au fost realizate de copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani (clasele 5-12), cărora le-a fost predată tema Holocaustului de către profesorii lor, formați în cadrul programului „Predarea Holocaustului în şcolile din România”, desfășurat între anii 2000-2010 de către Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” din cadrul Facultății de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai. Desenele fac parte din proiectele individuale de predare a Holocaustului pregătite de profesorii participanți la programul de formare, pe care aceștia l-au prezentat în fața cursanților anului următor. După prezentarea proiectelor proprii de predare a Holocaustului, din care fac parte integrantă desenele elevilor, profesorii au devenit formatori în predarea Holocaustului la nivel judeţean, statut certificat de o diplomă eliberată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Programul „Predarea Holocaustului în şcolile din România” s-a derulat sub coordonarea conf. univ. dr. Maria Radosav și a avut drept parteneri instituții academice și de cercetare prestigioase din România și din străinătate: Institutul de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies din Ierusalim, International Holocaust Remembrance Alliance (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research), şi United States Holocaust Memorial Museum din Washington.

Mai multe detalii despre programul „Predarea Holocaustului în şcolile din România” puteți citi aici

Click aici pentru a accesa expoziția