Istoria evreilor

Evreii din Transilvania

Cuprinde principalele momente referitoare la așezarea evreilor în Transilvania, la evoluția statutului lor juridic, la viața religioasă și de cult, la educația și la cultura evreilor transilvăneni în perioada interbelică.

Legislatia antisemita

Legislația antisemită

Include o selecție a legilor, decretelor și ordonanțelor cu caracter antisemit din România, cât și a celor emise în Ungaria după anexarea Transilvaniei de Nord de către aceasta, prin Dictatul de la Viena de la 30 august 1940.

Ghetouri

Ghetouri și lagăre

Conține o prezentare a ghetourilor și a lagărelor din Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Șimleu Silvaniei, Cluj, Dej, Gherla, Bistrița, Târgu-Mureș, Reghin, Sfântu Gheorghe.

Marturii

Mărturii

Cuprinde interviuri în format audio și video cu martori concentrați în ghetourile și lagărele din nordul Transilvaniei și deportați în lagărul de exterminare de la Auschwitz.

Post-hlocaust

Post-Holocaust

Este relatată revenirea supraviețuitorilor din Nordul Transilvaniei din lagărul de exterminare de la Auschwitz, precum și procesele intentate principalilor criminali de război, vinovați de punerea în aplicare a deportării.

Post-hlocaust

Educație

Cuprinde evenimentele educative pe tema Holocaustului care au avut loc și care se vor desfășura în viitor, precum și expoziții legate de Holocaust.

Despre noi

Muzeul Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei este primul muzeu virtual despre Holocaust din lume. Muzeul aduce în prim-plan un fragment al tematicii vaste privind cercetarea Holocaustului, și anume, partea referitoare la deportarea și exterminarea evreilor transilvăneni în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Primatul demersului nostru este dat de faptul că, Muzeul Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei propune o narațiune structurată tematic și cronologic, care acoperă întreaga perioadă a Holocaustului din Nordul Transilvaniei, fiind mai mult decât o simplă inventariere a unor colecții digitale sau o prezentare virtuală a unor studii de caz privind Holocaustul, ca până în prezent. Muzeul este structurat în cinci panouri tematice și cronologice, al căror text este însoțit de documente, imagini, hărți, tabele, grafice, înregistrări audio și video.

Fondul documentar al muzeului este constituit atât din colecții de documente publicate, cât și din surse inedite, puse la dispoziția noastră de urmașii unor supraviețuitori (cazul urmașilor lui Pal Lusztig din Cluj). O contribuție substanțială la conținutul muzeului a constituit-o arhiva audio pusă la dispoziția noastră de Institutul de Istorie Orală din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, care conține interviuri cu supraviețuitorii deportărilor din Nordul Transilvaniei și, de asemenea, cele două volume rezultate în urma acestor cercetări de istorie orală. O importantă parte a materialului documentar inclus în muzeu provine din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga din Cluj-Napoca, precum și din documentele puse la dispoziția noastră de Casa Memorială Elie Wiesel din Sighetu Marmației și de Primăria orașului Vișeu de Sus. Muzeul include, sub formă de referințe (link-uri) externe, numeroase materiale în format digital din cadrul colecțiilor Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center, United States Holocaust Memorial Museum, YIVO Institute for Jewish Research, precum și a altor site-uri și arhive digitale referitoare la evreii transilvăneni.

Realizarea Muzeului Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei a fost posibilă grație sprijinului financiar al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Donații

Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly le mulțumește tuturor celor interesați să contribuie la îmbogățirea colecției Muzeului Documentar și Muzeului Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei. Donațiile sunt binevenite și pot consta în obiecte sau documente (pentru Muzeul Documentar) sau în copii digitale ale unor documente (pentru Muzeul Virtual).

Pentru mai multe informații despre donarea unor obiecte sau copii digitale, contactați-ne la adresa contact@holocausttransilvania.ro sau la telefon +40 264 532 221.

Termeni și condiții

Utilizarea site-ului Muzeului Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea termenilor și a condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii și Condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri, pe care aţi putea s-o aveţi cu © Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly, cu toţi angajaţii săi, sau numai cu unii dintre aceştia.

Imaginile, textele, interviurile, hărțile și documentele sunt proprietatea © Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly, sau a unor terţi, care au autorizat Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly să le utilizeze. Toate drepturile au fost rezervate.

Conţinutul prezent pe site-ul Muzeului Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei, incluzând toate materialele disponibile (imagini, texte, documente, hărți, interviuri, logo), este destinat utilizării în scopuri personale, educaţionale (cercetare și studiu individual) şi necomerciale. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și/sau ale materialelor disponibile sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe personale și să fie menționată sursa de proveniență a materialelor, excluzând orice utilizare în scopuri comerciale.

Utilizarea materialelor în expoziții sau în alte activități didactice cu scop educativ este permisă cu acordul prealabil al Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly. Este interzisă reproducerea conţinutului, parţială sau în întregime, fără acordul scris al Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly. Orice reproducere neautorizată în condițiile menționate anterior este considerată o încălcare a drepturilor de autor ale Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly şi va atrage urmările prevăzute de lege în materia protecției drepturilor de autor.

Contact:

Muzeul Documentar și Muzeul Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei

Str. Croitorilor nr. 13
Cluj-Napoca
RO-400162
Romania

Tel/Fax: +40 264 532 221
contact@holocausttransilvania.ro